Stiglovas grava , dabas objekti

Šķilbēni

Stiglovas grava ir ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis. Lieguma zona aptver 21 ha platību. Pati Stiglovas grava ir aptuveni 3,5 km garš Stiglovas upītes posms Šķilbanu  un Lazdulejas pagastu teritorijā, un ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā „Natura 2000”. Šeit saglabājusies maz pārveidota dabiska ieleja – aptuveni 2 km posmā izteikta grava ar stāvām nogāzēm un smilšakmens atsegumiem. Maksimālais atsegumu augstums – 4,2 m. Šajā posmā atrodas arī ala un lielais Stiglovas akmens ar 28,7 m3 lielu virszemes daļu. Šādi biotopi ir raksturīgi ar to, ka uz atsegumiem, kur smilšu graudiņi ir stipri sacementēti, attīstās savdabīga augu valsts – aļģes, ķērpji un sūnas.

Stiglovas grava ir arī vēsturiski nozīmīgs objekts – 1919.-1920.gadā partizāņu atbrīvošanas cīņas, kur dažviet ir saglabājušās senās ierakumu vietas.

Stiglovas grava, dabas objekti

Adrese: Šķilbēni
Mājas lapa: www.skilbeni.gov.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: