Tiņģeres muiža , kultūras objekti, muižas

Tiņģeres pamatskola, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads.

Kopš 1245. gada vēsture min Tiņģeres vārdu, protams, gadu simtos Tiņģeres muižas īpašnieki mainījās, to pārvaldīja gan Rīgas Domkapituls, gan Kursas bīskapija. 1644. gadā muižas zemes nonāca Johanna Manteifeļa īpašumā, šī dzimta te valdīja 152 gadus.

Tagadējo Tiņģeres muižas kungu ēku cēla 1805. gadā Pēterburgas baņķieris Johans Bahs, no 19. gadsimta beigām tā bija Osten-Sakenu dzimtas īpašums. Ēka būvēta ar klasicisma stila iezīmēm un ar jūtamu Krievijas modes ietekmi un, tā kā izvietota pakalna virsotnē, kļuva par apkārtnes dominanti. Kungu ēka cietusi vairākos ugunsgrēkos (pēdējais 1935), vienmēr atjaunota. Laikmetu griežos no kādreizējās greznības palikušas tikai dažas ievērojamas pēdas: krāsnis, izeja no zāles uz vasaras dārzu un parks ar nelielu dīķu spogulīšiem, grotām un Mīlestības saliņu.

Līdz 2008. gadam pils ēkā darbojās Tiņģeres pamatskola (no 1927) un Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze (no 1997). Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze dibināta 1993. gadā kā misijas draudze. 1997. gadā Tiņģeres pilī izveidoja un iesvētīja jauno kapelu, kas ir vietējo ļaužu miera un garīguma osta. Uz dievkalpojumiem katru svētdienu sauc zvans (1894), kuru no saviem rekvizītu krājumiem dāvinājis Jaunais Rīgas teātris.

Tiņģeres muiža, kultūras objekti, muižas

Adrese: Tiņģeres pamatskola, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads.
Tālrunis: +371 29172760,+371 63271715
Avots:

Saņemtas atsauksmes: 1

tingeres bijusi skola ,bijam aizbraukusi netikam ieksa | 13.10.2018 | sadra

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: