Liepupes pilskalns , pilskalni

Liepupe

Liepupes pilskalns ir Latvijā vistuvāk jūrai esošais pilskalns. Tas atrodas 3 km no jūras, Liepupītes krastā. Mūsu seņči pilskalnus parasti jūrai tik tuvu nebūvēja, jo baidījās no jūras laupītājiem. Arheoloģiskie izrakumi tur nav izdarīti, bet 1927. gadā E. Brastiņš veicis uzmērījumus. Senpils atradusies 8 m augstā upes kraujā, pilskalna plakums ir 70 x 80 cm liels, no trim pusēm to ieslēdz ap 15 m plats grāvis, no grāvja izraktā zeme uzbērta valnī. Austrumpusē valnī ir ap 3 m dziļš pārrāvums. Jādomā , ka tā bijusi ieeja pilī. Pilskalns ir vienīgais taisnstūrveida pilskalns Vidzemē. Ir pieņēmums, ka tas varētu būt Metsepoles novada centrs. Rakstnieks Aivars Kļava savas triloģijas "Viņpus vārtiem" pirmajā daļā "Adiamundas āksts", savijot vēsturisko patiesību ar rakstnieka fantāziju, interesanti ir aprakstījis notikumus pilskalnā. Šis pilskalns atrodas kultūras pieminekļu sarakstā, un saimnieciskās aktivitātes pilskalnā ir aizliegtas.

Liepupes pilskalns , pilskalni

Adrese: Liepupe
Mājas lapa: www.tourism.salacgriva.lv
Avots:

Saņemtas atsauksmes: 1

Aplams ir apgalvojums, ka šis pilskalns ir tuvākais jūrai pilskalns Latvijā! Tuvākais jūrai pilskalns Latvijā ir Salacgrīvas lībiešu pilskalns. | 07.01.2020 | Ivars

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: