Talsu novada pašvaldība, valsts iestāde

Talsu novada pašvaldība
talsi.lv
+371 63232125

Filozofija un darba princips

Talsu novadā iekļaujas četras pilsētas – Sabile, Stende, Talsi un Valdemārpils un 14 pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Ģibuļi, Īve, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi. Talsu novads ir otrs lielākais novads Latvijā un ir vienīgais novads, kurā ir tik liels pilsētu skaits. Par 15 pagastu un pilsētu pārvaldēm rūpējas deviņi pārvalžu vadītāji. Talsu novada paugurainais reljefs ar savām īpatnībām nosaka ainavisko dažādību, turklāt tā vislabāk izteikta atklātajās, pārskatāmajās lauku kultūrainavās. Tas ir viens no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu, vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. 52% no visas teritorijas aizņem meži. Talsi ir viena no gleznainākajām Latvijas pilsētām. Deviņi pakalni un divi ezeri rada tikai Talsiem raksturīgo ainavu. Visskaistāk te ir ķiršu, ābeļu un ceriņu ziedēšanas laikā.
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201

info @talsi.lv


Talsu, pašvaldība,