Juris Viļums: (Ne)tūrisma gads?

Uz aizvadīto 2020. gadu atskatās un 2021. gada iecerēs dalās Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītājs Juris Viļums.

2020.gadu daudzi sauc par neveiksmīgu, nelabu, traku, ārkārtēju... vai vismaz neparastu. Vīrusu pandēmijas dēļ patiesi daudzām nozarēm nācās ciest lielus zaudējumus, kādam – pārkārtot savu līdzšinējo darbību vai pat pilnīgi pamainīt uzskatus, lai varētu pielāgoties jaunajai pasaules kārtībai. Arī tūrismam tas bija gana neparasts, taču nevar teikt, ka neveiksmīgs gads.

Tradicionāli viens no svarīgākajiem tūrisma pasākumiem notiek jau gada sākumā – ikgadējā izstāde Balttour. Pērn arī Dagdas Tūrisma informācijas centrs tajā piedalījās kopīgā Latgales stenda ietvaros. Cik varējām, sevi pareklamējām, atbildējām uz interesentu jautājumiem, veicām dažas mazas un vienkāršas mārketinga aktivitātes. Speciāli priekš izstādes radījām sērkociņu kastītes ar uzrakstu “Dag?Da!” (izdevās šo zīmolu ielikt arī daudzu Latvijā pazīstamu cilvēku rokās – tagadējo un iepriekšējo valsts prezidentu ieskaitot). Tā galvenā būtība ir vēlreiz piesaistīt uzmanību neparastajam mūsu pilsētas un novada vārdam, kā arī “ieprogrammēt”, ka šajā pusē ir iespēja atpūsties no personīgās dzīves stresiem un visiem pasaules trakumiem – nomierināt mūžīgi skrienošo sirdi un prātu.

Sērkociņu kastīte vai kāda cita maza un praktiska lieta daudz vieglāk tiek pieņemta un ielikta kabatā vai somā. Bukleti ar plašu informācijas apkopojumu no dažādiem griezumiem un par visdažādākajām tēmām – tā, jāatzīst, jau ir pagājušā gadsimta palieka. Ceļotāji mūsdienās informāciju pamatā paši atrod interneta plašumos, pajautā padomu draugiem, paziņām vai dodas ekspedīcijās pavisam spontāni un cer tikt pārsteigti ar jauniem atklājumiem pa ceļam. Arī reklamējot novadu kā tūrisma galamērķi, sen vairs nepietiek ar skaistu foto un īsu saukli. Ir vajadzīgs stāsts, intriga, piedzīvojuma apsolījums... un komforts – vismaz pamata vajadzību ērtai apmierināšanai.

Daudzas idejas, kas bija ieplānotas šī gada Balttour izstādei laika gaitā tika pārstrādātas un pārveidotas, šobrīd tiek pieslīpētas un centīsimies būt spējīgi piedāvāt ko atkal jaunu. Pagaidām gan šī izstāde ir pārcelta uz vēlāku laiku, cerot, ka uz to brīdi būs mazāki ierobežojumi un visi tūrisma eksperti un ceļot gribētāji atkal varēs tikties klātienē, kā katru gadu. Tad jau redzēs. Katrā ziņā – gan šai izstādei, gan tūrisma sezonai kopumā atslēgas vārdi būs “spēja pielāgoties”.

Patiesi 2020.gads izvērtās savādāks arī tūrismā. Īpaši grūti klājās galvaspilsētas viesnīcām un visiem pakalpojumu sniedzējiem, kas līdz šim orientējās uz ārvalstu ceļotāju piesaisti. Visi apzinājās, ka pamata klients ir jāmeklē šeit pat Latvijā. Un arī Latvijas iedzīvotāji daudz plašāk bija gatavi apskatīties dzimto zemi un tās skaistās vietas, jo lidošana kaut kur tālāk līdzi nes arī vairākus riskus. Ar jaunu sparu visapkārt skanēja sauklis ar aicinājumu apceļot Latviju un nebaidīties ieskatīties arī līdz šim neiepazītos nostūros. Vēl vairāk – mazais lauku tūrisma uzņēmējs iepriekšējo gadu nereti sauc par veiksmīgāko savas darbības vēsturē! Te jāpiebilst, ka Arī Dagdas novadā aizvien ir gana plašas iespējas piedāvāt aizvien jaunas tūrisma mītnes un paplašināt pakalpojumu klāstu.

Patiešām aizvien cilvēki zvana uz Dagdas Tūrisma informācijas centra (TIC) tālruni un jautā pēc padoma visdažādāko ceļošanas ieceru īstenošanai un mēs cenšamies palīdzēt, kā varam. Esam sevi pozicionējuši kā informācijas sniedzējus par atpūtas iespējām ne tikai kā Dagdā un Dagdas novadā, bet arī tuvākajā apkārtnē (tātad arī kaimiņu novados), Rāznas Nacionālajā parkā un, ja nepieciešams, arī visā Latgalē. Jo plašāku mērogu varam apgūt, jo vairāk iespēju (gluži kā pa piltuvi) piesaistīt klientus tieši Dagdas apkārtnei.

Visā Latvijā pazīst latgalisko viesmīlību, tāpēc arī mēs centāmies stāstīt par sevi šajā gaismā un radījām it kā jaunu, bet reizē arī pavisam vienkāršu saukli: “Dagda gaida gostūs!” Tas ir arī loģisks atvasinājums līdzšinējam un pašreizējam mūsu resursam internetā – angliskajam visitdagda.com (šogad to papildinājām arī ar visitdagda.lv, jo daudziem lietotājiem bieži vien grūti atcerēties, kuri tieši burti ir aiz tā punkta). Ņemot vērā, ka, diemžēl, jau šī gada beigās par Dagdas novadu kā atsevišķu administratīvu teritoriju varēsim runāt pagātnes formā tad jau tagad ir jāmeklē jauni veidi, kā nākotnē pozicionēt Dagdu un tās tuvāko apkārtni. Izmantojām kopīgu nosaukumu “Dagda gaida gostūs” un kopā ar vairākiem Dagdas puses uzņēmējiem piedalījāmies Latgales Uzņēmēju dienās Rēzeknē 25. un 26.septembrī. Bijām gana priecīgi un pagodināti, ka arī Valsts prezidents Egils Levits šī pasākuma ietvaros apskatīja mūsu stenda piedāvājumu, un, protams, tika arī pie pāris maziem suvenīriem no mūsu puses.

Atskatoties uz iepriekšējo gadu, patiesi daudz dažādu notikumu bijis. Mēģināsim tos šeit atsaukt atmiņā un smelties tajos iedvesmu jauniem darbiem grūti paredzamajā 2021.gadā!

Ar Dagdas dekāna Pāvila Odiņa labvēlību uzņēmāmies atbildību par Svētā Erceņģeļa Mikeļa kapelu Baltajā. Tā ir sena un patiešām unikāla sakrālā celtne, kurai noteikti vēl daudzi skaisti mirkļi jāpiedzīvo! Vispirms sadarbībā ar Jaundomes saimniecēm sarīkojām nelielu sakopšanas talku, 26.jūnijā notika pirmais labdarības koncerts, kam par godu tika atvestas arī digitālās ērģeles no Aglonas. Milzīgs paldies ērģelniecei Jacintai Ciganovičai par daudzveidīgo un patiesi aizraujošo koncerta programmu. Spēlēja arī Evelīna Ašķeļaņeca un baritons Andris Bižāns nodziedāja vairākas skanīgas kompozīcijas. Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju dienas ietvaros kapelā kopā ar mūziķi Arni Slobožaņinu sarīkojām četrus nelielus koncertus, lai dienas garumā dažādos laikos tūristi un vienkārši garāmbraucēji var piestāt, ieklausīties un iedvesmoties tālākai Dagdas apkārtnes apceļošanai. Baltās kapelā vasarā pabija gana daudzi ciemiņi, arī Rēzeknes novada domes deputāti iekļāva šo objektu savā atpūtas braucienā pa Latgali, un pirmajā sezonā savāktos ziedojumus centīsimies ieguldīt kapelas sakopšanā un tās tālākā attīstībā.

Jau pieminētās Rāznas Nacionālā parka Ceļotāju dienas ietvaros tika sarīkoti vairāki velobraucieni apkārt Eša ezeram (Ežezeram), tika nodrošināta iespēja apmeklēt arī citas baznīcas (Dagdā, Andzeļmuižā, Bukmuižā). Ar savu programmu iesaistījās arī “Kroma kolna bruoliste”, un, protams, Andrupenes lauku sēta.

Jūlijā un augustā Dagdas TICā darbojās arī četri jaunieši (pa diviem katrā mēnesī), kas palīdzēja ikdienas darbu veikšanā un jaunu ieceru īstenošanā: izveidojām virtuālo “taku” – izstaigā un izpēti Dagdu (jāatrod QR kodi dažādās vietās, pa ceļam var izpildīt uzdevumus, sameklēt vietas, kur uztaisīt interesantu foto), iemēģinājām roku T-krekliņu apgleznošanā ar Dagdas logo, atjaunojām informāciju internetā, izveidojām kontu sociālajā vietnē Instagram, kopīgi apguvām plakātu zīmēšanas prasmes, aizbraucām uz Ludzu un izpētījām tūrisma piedāvājumu tajā pusē (no turienes aizguvām ideju par interaktīvajām iespējām. Kopā sakārtojām arī pāris autobusu pieturas – jā, tas nav mūsu tiešais pienākums, taču gribējās parādīt jauniešiem, ka mēs paši esam atbildīgi par mūsu apkārtni. Jo sakoptāka tā būs, jo priecīgāki to apmeklēt būs arī ciemiņi! Sakoptajās pieturās papildus uzlikām paziņojumus un, vismaz pagaidām, attiecīgajās pieturās neadekvāts atkritumu pieplūdums nav manīts. Paldies par cilvēku izpratni!

Google piedāvātajā bezmaksas resursā izveidojām atsevišķu karti ar visām Latgales sakrālajām celtnēm, tajā ir apkopota informācija par visām Latgales katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām. Sākumā apkopojām informāciju tikai par Dagdas novadu, tad pakāpeniski apguvām arī visu reģionu. Karte ir brīvi pieejama mūsu mājas lapā un esam saņēmuši vairākus atzinīgus vārdus arī no tūrisma ekspertiem – šī karte ir ērti pielāgojama katra vajadzībām, pēc nepieciešamības pievienojama arī citu maršrutu izstrādātājiem.

Visa gada garumā kopā ar citiem Latgales TICiem pilnveidojām Eiropas līmeņa velo maršrutu, kurš iet no Ziemeļiem (Norvēģijā) līdz Dienvidiem (Grieķijā), tagad viens šīs starptautiskās trases posms ies arī cauri Latgalei (ietvers arī Ezerniekus, Dagdu, tālāk dodas uz Aglonu un tad Krāslavu). Projekta ietvaros tiks izdotas jaunākās kartes un tūrisma pakalpojumu apraksti – tie jau uz pavasari būs pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tāpat pamazām strādājam pie Latgales ezeru takas, kas no mūsu novada ietvers gan Ezernieku, gan Andrupenes apkārtni, kā arī Dagdu un Asūni. Šovasar kopā ar takas izstrādātājiem izbraucām paredzamo maršrutu, kopā iezīmējām virzienus, pie kuriem vēl var piestrādāt un kurus attīstīt. Te jāatzīmē, ka šobrīd valstī ir liels pieprasījums pēc dažādām takām kājāmgājējiem, arī velobraucēju maršrutiem.

Ik pa laikam Latgales reģionu apciemo Rīgas tūrisma firmu pārstāvji un žurnālisti (citreiz arī ārvalstu) – gana regulāri šādus braucienus rīko vai nu Latgales tūrisma asociācija vai kāda atsevišķa projekta ietvaros. Tā, pēc Jaundomes apciemojuma šovasar šāda kopīgi organizēta izbrauciena laikā, mums izdevās nodibināt ciešus kontaktus ar “Jēkaba ceļojumiem”. Kopā nu jau sarīkots lielākai grupai pārgājiens apkārt Eša ezeram ar nakšņošanu Jaundomē, otrajā dienā viņi devās velobraucienā apkārt Rāznai. Vēlāk kopīgi sarīkoti divu dienu gājieni gar Latvijas robežu: Pasiene-Šķaune-Ķepova un Ķepova-Robežnieki-Indra. Abi gājieni bija plaši apmeklēti, nakšņošanas nodrošinātas attiecīgi Šķaunē un Jaundomē, kā arī apkārtējos viesu namos. Šķaunē tika sarīkota arī plašāka kultūras programma visam vakaram.

Dagdas novadu šogad apciemoja arī lāpu skrējēji, kas apkārt visai Latvijai no Krāslavas devās līdz Kolkas ragam, un divas aktīvas ceļotājas zirga mugurā, kas sava projekta ietvaros divu gadu laikā posmu pa posmam arī veica ceļojumu gar visu Latvijas robežu. 23.augustā kopā ar ciemiņiem no Rīgas un vietējiem iedzīvotājiem atzīmējot “Baltijas ceļa” gada dienu, pieveicām vairāk kā 70 km gar Latvijas un Baltkrievijas robežu, tiekot līdz Piedrujai, kur nelielā piemiņas pasākumā izteicām vismaz simbolisku atbalstu brāļu baltkrievu tautai viņas centienos pēc demokrātijas atjaunošanas savā valstī.

Arī visi šie notikumi atgādina, ka nedzīvojam tikai savā novadā, ka mūs ietekmē arī apkārt notiekošais. Tūrisma jomā jāskatās uz Latgales reģionu kopumā un daudzos aspektos – visu valsti. Esam uzsākuši sadarbību ar tūrisma portālu travelnews.lv, sadarbībā ar Latgales Tūrisma asociāciju strādāsim pie kopīgas mārketinga stratēģijas īstenošanas, kas ietver arī regulāras publikācijās dažādos medijos par tūrisma iespējām Latgalē. Cenšamies, lai vienmēr šajās publikācijās parādītos kaut kas arī par Dagdu. Labprāt uzņemam arī individuālas žurnālistu ciemošanās – tā atkal izdevās pastāstīt par glempingu “Uz ezera” (Latvijas Radio), par kapelu Baltajā pat vairākkārt (sadarbībā ar LRT+ tika parādīts sižets ReTV un TV24, kā arī krievu valodā DautkomTV un portālā grani.lv), Latvijas Radio 2 izskanēja sižets par Dagdu. Arī Latvijas Televīzijā un sabiedriskā medija portālā lsm.lv Dagdas vārds tika piesaukts pozitīvā gaismā. LTV7 gada sākumā iekļuva divi sižeti par Dagdu kopumā un par Jaundomes muižas piedāvājumu atsevišķi. Un vēl janvārī un februārī TV24 pārraidīja vairākas sarunas ar Dagdas novada ļaudīm, tai skaitā pārrunājot tūrisma iespējas mūsu pusē (raidījumos ciemojās Dainis Platacis, Evija Maļkeviča, Inese Plesņa, Aivars Trūlis, Aivars Bačkurs). Žurnālā “A12” publicējām plašu rakstu par Dagdu, intervijas ar uzņēmēju Stanislavu Maļkeviču un citiem Dagdas puses cilvēkiem. Pavisam drīz žurnāla “Baltijas Koks” lapās varēs atrast plašāku rakstu par Andrupenes lauku sētu.

Īpaši jāpiemin sadarbībā ar Eviku Muiznieci tapušais video materiāls, ko var atrast gan portāla Tvnet.lv, gan arī Dagdas TIC interneta resursos. Šeit jāpiemin, ka aktīvi esam attīstījuši savu informācijas plūsmu šobrīd populārākajā sociālajā tīklā Facebook. Tur atrodamas ziņas par visām DagdasTIC aktivitātēm un automātiski piecas jaunākās ziņas tiek integrētas arī mūsu pašu portālā visitdagda.com

Un jaunumu mums patiešām netrūkst: vasarā novada svētku ietvaros sadarbībā ar Dagdas Kultūras centru un Latgales Retro spēkratu klubu sarīkojām seno automašīnu un motociklu parādi Ezerniekos un Dagdā, sadarbībā ar Aleksandru Lubānu ir izpētīti jauni pilskalni un senkapi (kā arī uzaicinātais arheologs profesors Juris Urtāns ir apliecinājis, ka tās nav tikai iedomas), notikušas vairākas tikšanās ar Dagdas vidusskolas skolēniem, ar jauniešiem sarīkots nu jau tradicionālais velobrauciens, vasaras sezonā regulāri notiek ekskursijas pa Dagdu (vada Aija Šēfere). Šeit vēl varētu atsevišķi runāt par jaunumiem Andrupenes lauku sētā, Jaundomes muižas izglītības centrā un vides izglītības centrā “Ķepa” - priecē, ka visi šie objekti domā par jaunām idejām un par plašāku piedāvājuma klāstu, tomēr tiem noteikti nav jāieņem privātās uzņēmējdarbības nišas. Asūnē tiek attīstīts koncepts par Konstantīna Raudives centru – šis virziens noteikti ir ļoti perspektīvs, ņemot vēra viņa atpazīstamību Latvijā un visā pasaulē.

Dagdas TIC rudenī jau bija izziņojis pieteikšanos uz kopīgu braucienu par Dagdas novada interesantākajiem tūrisma objektiem, taču koronavīrusa Covid-19 jauns uzliesmojums vismaz pagaidām lika atlikt šo ieceri, tomēr noteikti gribam, lai vietējo uzņēmēju pakalpojumus izmanto ne tikai tālāki ciemiņi, bet par labajām iespējām zina arī vietējie iedzīvotāji, lai var paši atpūsties un aicināt radus, draugus un paziņas.

Ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, cenšamies izmantot visdažādākās iespējas Dagdas popularizēšanai. Tā pērn Dagdas TICā piedāvājām iespēju sekot festivāla “LAMPA” tiešraidēm un reizē tikām viņu pasākumu kartē, Dagdas TIC ir iekļauts projekta “Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta” ietvaros darinātajā kartē, ko veido Latgaliešu ziņu portāls Lakuga.lv

Dažādu socializēšanās ierobežojumu ietvaros, iespēju robežās, protams, turpinām dokumentu kopēšanas, drukāšanas, skanēšanas, laminēšanas pakalpojumus. Vēl joprojām var iegādāties 2021.gada kalendārus un suvenīrus – vēlams iepriekš sazināties pa e-pastu vai pa tālruni. Pie mums bezmaksas var vienmēr dabūt arī jaunāko Dagdas novada ziņu numuru. Kopā ar suvenīriem labprāt piedāvājam Dagdas puses ražojumus, cik nu varam – uz priekšu šo virzienu noteikti centīsimies attīstīt.

Strādājam pie jaunā izdales materiāla par Dagdas novadu un interaktīvajām iespējām, lai varam plašāk piedāvāt informāciju par atpūtas iespējām mūsu pusē (digitālas kartes, maršruti “.gpx” formātā utt.) Sniedzam visdažādākās konsultācijas, palīdzam izstrādāt arī individuālus maršrutus.

Protams, Covid-19 ir ietekmējis visus procesus, taču ir jāturpina dzīvot un strādāt. Paredzams, ka tuvāko gadu laikā aizvien pieaugs pieprasījums pēc mazām viesu mītnēm, jau šobrīd vairāki novada tūrisma uzņēmumi paplašinās, novadā trūkst aktīvās atpūtas iespēju, pagājušajā gadā aicinājām atsaukties privātpersonas, kam īpašumā ir melnās pirtis (šis virziens ir aktuāls joprojām), novadā ir kvalitatīvu telšu vietu un kempinga vietu trūkums. Dagdas pilsētā trūkst kvalitatīvu naktsmītņu piedāvājuma. Pilsētas apkārtnē ir, bet pašā pilsētā tikai kopmītnes vai labiekārtota telts uz salas. Sāpīgākais jautājums ir ēdināšanas pakalpojumi, īpaši vasaras mēnešos (jūlijā un augustā), kad Dagdas arodskola dodas ikgadējā atvaļinājumā, tāpēc ir pieņemts lēmums šajā virzienā attīstīt Dagdas TICa ēku (Skolas ielā 6), vismaz tās pirmo stāvu. Tiek aktīvi veiktas pārrunas ar privātajiem uzņēmējiem un privātpersonām par dažādu variantu iespējamo īstenošanu. Jā, valstī noteiktie ierobežojumi un to neprognozējamība ir nepatīkams blakusefekts, kas mazina optimism, taču mums ir jādomā vismaz dažus gadus uz priekšu un tas nozīmē, ka vajadzība pēc kvalitatīva ēdināšanas pakalpojuma Dagdas pilsētā nekur nepazudīs.

Visi kopā sekosim aktuālajai situācijai valstī un tūrisma inovācijām pasaulē! Dagdas TIC turpinās piedāvāt informāciju par Dagdu, Dagdas novadu un arī plašāku apkārtni, jo tūristam nav robežu. Mēs redzam, ka labs darbs atmaksājas, ja esam iedevuši vērtīgu konsultāciju, tad klients arī nākamreiz prasīs mums padomu un atkal atgriezīsies Dagdas pusē!

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
Valdis Atāls, Daina Briede & Oskars Burovs LaVita
Koncerts sajūtā un vakara zvaigznēs - Kārķu meža dienu ieskaņai. Par garšas baudām rūpēsies Ēriks Dreibants. | Skatīt vairāk
Latvija 0.00 EUR
Iestartē vasaru ar velo un bānīti! Gulbenes novada TIC
Velotūristi vasaras mēnešos aicināti apvienot velobraucienus ar izbraucienu ar Gulbenes-Alūksnes bānīti, izmantojot Bānīša īpašo velopiektdienu | Skatīt vairāk
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 26.04.2022 - 26.05.2022 Dzīvās džeza mūzikas vakari! Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel
Katru ceturtdienu no plkst. 20:00 – 22:00 gaidīsim ciemos ikvienu uz dzīvās džeza mūzikas vakariem viesnīcas Lobby bārā! Ieeja: bez maksas. | Skatīt vairāk
Iepazīsti kaimiņus Zemgalē! Bauskas TIC
Piedalies vērienīgākajā Latvijas - Lietuvas tūrisma akcijā! Apmeklē 16 objektus, izpildi uzdevumus, nofotografējies un pretendē uz lieliskām balvām! | Skatīt vairāk
load
Tez Tour
NEDĒĻAS LASĪTĀKAIS
Populārakie piedāvājumi
APMEKLĒTĀKIE UZŅĒMUMI
Baltijas tūrisma objekti

Par mums / about us | Ētikas kodekss | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2022 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2022 1st-studio.com

 
Total Timed::0.48924994sec.