Rutkaviņu avoti , avoti

Gaujas kreisajā krastā, apmēram 800m lejpus Sējatām, 5km uz Z no Rankas

Aizsargājams dabas objekts kopš 1977.gada, platība 7,2 ha. Avotu grupa, kam liels kopējais ūdens debits. Avoti izplūst no 25 km augstas Gaujas krasta nogāzes un saplūst 2 strautos. Garākā strauta kritums ir 20 m, un tas izveidojis stāvu gravu.

Rutkaviņu avoti, avoti

Adrese: Gaujas kreisajā krastā, apmēram 800m lejpus Sējatām, 5km uz Z no Rankas
Mājas lapa: www2.gulbene.lv
Avots:

Objekti tuvumā

Rutkaviņu avoti
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: