Viļakas katoļu baznīca , arhitektūras pieminekļi, baznīcas

Baznīcas iela 56

Ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekli ērģeles un - 13 vitrāžas. Vietējās nozīmes mākslas pieminekļi – 3 altāri, kancele, 2 krucifiksi, lustra, glezna "Kristus sirds", glezna "Sv.Aloizijs".

Baznīca būvēta laikā no 1884.-1891.gadam pēc Rīgas Politehniskā institūta inženiera, celtniecības maģistra Floriana Viganovska projekta un tiešā viņa vadībā.

Arhitektūras lietpratēji to dēvē par "gotikas rozi".

Baznīcā uzstādītas 22 reģistru ērģeles izgatavotas brāļu Blombergu firmā Varšavā.

Viļakas katoļu baznīca, arhitektūras pieminekļi, baznīcas

Adrese: Baznīcas iela 56
Mājas lapa: www.vilaka.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: