Ančipovas ezers – Latvijas Brīvības cīņu piemiņas vieta , dabas objekti, ezeri, kauju piemiņas vietas

Šķilbēni

Ančipovas ezers un pie tā esošā piemiņas plāksne ir kā dabisks piemineklis Latvijas Atbrīvošanas Cīņu (LAC) pēdējai kaujai Latvijas teritorijā. Tā notika 1920. gada 12.-13. janvārī (pēc vecā stila 1919. gada 31. decembris – 1920. gada 1. janvāris ) Ančipovas ciemā, ko arī nosauca par Ančipovas kauju, kad sīvās cīņās Latgales partizānu pulka kaujinieki no savām nocietinājuma pozīcijām padzina Sevišķa uzdevuma Latviešu sarkano strēlnieku pulka daļas.

Ezers izveidots mākslīgi neliela strautiņa ieplakā 1989. gada rudenī. Tajā ligzdo gulbji, pīles, barojas gājputni. Šo vietu ir iecienījuši arī makšķernieki. 300 m attālumā no ezera pa Kūkovas upi stiepjas valsts austrumu robeža.

Ančipovas ezers – Latvijas Brīvības cīņu piemiņas vieta, dabas objekti, ezeri, kauju piemiņas vietas

Adrese: Šķilbēni
Mājas lapa: www.skilbeni.gov.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: