Lotušu krucifikss , kultūras objekti

Šķilbēni

Lotušu kapsētā, mākslinieka Leonarda Lazdiņa 2002. gadā darinātais Jēzus tēls pie dzelzs krusta, kas uzstādīts 20.gs. 80-tajos gados. Lotušu ciema ceļa malā 2004. gadā dzelzsbetonā atlietais ciema krusts ar Jēzus tēlu, mākslinieka Leonarda Lazdiņa darinājums.

Lotušu krucifikss, kultūras objekti

Adrese: Šķilbēni
Mājas lapa: www.skilbeni.gov.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: