Ilzenes dendroloģiskais parks , dabas parki

Ilzene

Tika izveidots 20.gs.sākumā, kad muiža piederēja baronu Kampenhauzenu dzimtai. Parka platība 5,4 ha ar parādes pagalmu, 4-rindu ozolu aleju. Parka teritorijā aug 17 dažādu sugu koki, parkā izveidota neliela atpūtas vieta ceļiniekiem. Ilzenes dendroloģiskajā parkā stādījumi atzīti par Valsts nozīmes aizsargājamu objektu un ir iekļauti Nacionālā dabas mantojuma sarakstā, kuru izveidojusi Vides ministrija.
Patlaban pašvaldība pamazām kopj un atjauno parku.

Ilzenes dendroloģiskais parks , dabas parki

Adrese: Ilzene
Mājas lapa: www.aluksne.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: