Piemiņas vieta Ilzenē dzīvojušajiem līviem , piemiņas vietas

Ilzene

Ilzenes pagastā pēdējos gados tiek daudz darīts, lai apzinātu savas vēsturiskās saknes. 2006.gadā ar Alūksnes Novada fonda un Nīderlandes KNHM atbalstu, aktīvistu grupa izveidoja piemiņas vietu Ilzenē dzīvojušajiem līviem. Piemiņas vietā uzstādīta piemiņas zīme, novietoti soliņi, senkapu vietu un ceļu uz turieni tumsā izgaismo īpaši lukturīši. "Mežsloku" senkapi atrodas Ilzenes puses līvu apdzīvoto vietu vidū. Saikni ar senajām apmetnēm simbolizē īpaši akmeņi, kas atvesti no līvu ciemiem – Paiķeniem, Čonkām. Šie akmeņi ir ovālas formas, kas atgādina lielu olu. Tas saistīts ar seno līvu pasaules uzskatu par dzīvības rašanos no olas.

Iestājoties krēslas stundai un pamazām satumstot, rodas īpaša sajūta, it kā no meža pustumsas iznāks seno līvu gari. Līvu apmetņu vieta un senkapi ir ļoti skaists apskates objekts, kura miers un noslēpumainība aicina atgriezties.

Piemiņas vieta Ilzenē dzīvojušajiem līviem, piemiņas vietas

Adrese: Ilzene
Mājas lapa: www.aluksne.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: