Balvu Romas katoļu baznīca , baznīcas

Baznīcas iela 3

Saista ne tikai ar savu ievērojamo mūžu – 1997. gadā tai apritēja 200 gadi -, bet arī ar ļoti īpatnējo arhitektonisko veidolu.

Prāvests Šimanovskis, ar kura gādību tika uzsākta celtniecība, uz laiku esot aizbraucis no Balviem, bet, kad atgriezies, baznīca bijusi jau uzbūvēta pēc pareizticīgo parauga – tikai ar vidējo kupolu. Divi torņi baznīcas priekšā piebūvēti vēlāk.


Balvu Romas katoļu baznīca, baznīcas

Adrese: Baznīcas iela 3
Mājas lapa: www.balvi.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: