"Baltais krusts" , kapi

Tilža

Akuču purva malā iesvētīts 1997.gada 26.septembrī - kapu vieta padomju okupācijas gados bojā gājušajiem Tilžas pagasta nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem.

"Baltais krusts", kapi

Adrese: Tilža
Mājas lapa: www.tilza.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: