Tautas lietišķās mākslas studija "Dubna" , amatnieku darbnīcas

Sporta iela 5a, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
TLM studija „Dubna” saglabā un attīsta senās aušanas tradīcijas, pētot Latgalei raksturīgās senās rakstu zīmes un ieaužot tās mūsdienīgās tekstīlijās. Darbi apskatāmi LMAC audēju darbnīcā

Tautas lietišķās mākslas studija "Dubna", amatnieku darbnīcas

Adrese: Sporta iela 5a, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Mājas lapa: www.latgalesamatnieki.lv
Tālrunis: +371 65344866, +371 29262019
E-pasts: lmac @livani.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: