Piedrujas taka Daugavas ielejā , dabas takas

Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662
Iepazīstina ar savdabīgiem arhitektūras un vēstures pieminekļiem, dabas objektiem gleznajā Daugavas krastā Piedrujas pagasta teritorijā

Piedrujas taka Daugavas ielejā, dabas takas

Adrese: Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662
Tālrunis: +371 65629682
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: