Putnu vērošanas tornis , dabas objekti

Nagļu, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.
Intresanti apskatīties un aplūkot putnu sugas.Rudeņos un pavasaros ūdenskrātuvēs apmetas tūkstošiem migrējošu ūdensputnu – gulbji, zosis un pīles

Putnu vērošanas tornis, dabas objekti

Adrese: Nagļu, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: