Piltene , kultūras objekti, tūristu nozīmes ielas

Piltene – neliela, bet sena pilsēta Ventspils rajonā, kas ievērojama ar Bīskapa pils drupām (13.-14.gs.). Piltene savulaik ir bijusi Kurzemes bīskapijas administratīvais centrs.

Piltene, kultūras objekti, tūristu nozīmes ielas

Tālrunis: +371 63661508
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: