Ebreju sinagoga , kultūras objekti

Krāslavas iela 5, Rēzekne, LV-4601

Ebreju sinagoga, kultūras objekti

Adrese: Krāslavas iela 5, Rēzekne, LV-4601
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: