Grāfu Plāteru bibliotēkas ēka , kultūras objekti

Grāfu Plāteru 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Viena no Krāslavas muižas ēkām, kas celta baroka stilā un atrodas romantiskā parkā. Grāfs Plāters to cēlis kā pili vienam no saviem dēliem

Grāfu Plāteru bibliotēkas ēka, kultūras objekti

Adrese: Grāfu Plāteru 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tālrunis: +371 65623586
Fakss: +371 65622266
E-pasts: kraslavas_muzejs @inbox.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: