Zlēku traģēdijas kapi (karātavkalns) , kapi

Zlēku traģēdijas kapi / karātavkalns – sena kulta vieta, Zlēku traģēdijas 2. Pasaules karā upuru apbedīšanas vieta.

Zlēku traģēdijas kapi (karātavkalns), kapi

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: