Rēzeknes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīca , baznīcas

Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV-4601
Valsts nozīmes kultūras piemineklis. Apskatāmas daudzas ikonas un mākslas priekšmetu kolekcija

Rēzeknes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīca, baznīcas

Adrese: Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: +371 64622429
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: