Strūžānu Vissvētās Trīsvienības draudzes katoļu baznīca , baznīcas

Vecstrūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
19. gs. 30 jos gados Krievijas cara valdība likvidēja Vecstrūžānu Romas katoļu draudzi un to pievienoja Gaigalavas draudzei, taču 20. gs. sākumā draudze tika atjaunota un uzbūvēta baznīca. 1954. gadā baznīca nodega, bet jau 1958. gadā baznīca tika atjaunota un iesvētīta. Baznīca ievērojama ar to, ka padomju vara neļāva tai būvēt torņus

Strūžānu Vissvētās Trīsvienības draudzes katoļu baznīca, baznīcas

Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
Tālrunis: +371 64644537
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: