Mežs pie Jelgavas apvedceļa , dabas objekti, industriālie objekti, kapi, pieminekļi

Mežs stiepjas līdz Lediņiem pie Mežciema un atrodas ceļa abās pusēs. Lediņos – Pirmā pasaules kara laikā izveidotajā sanatorijas vietā – tagad ir Latvijā vienīgā bērnu un jauniešu nometne, kas darbojas visu gadu. To apsaimnieko Jelgavas Bērnu un jaunatnes centrs «Junda». Lediņu kalns ir augstākā vieta Jelgavā. Mežs robežojas ar Meža kapiem, Ebreju kapiem, 1905. gada revolūcijas upuru kapiem, tā sauktajiem sociāldemokrātu un Staļplača kapiem. 1905. gada revolūcijas upuru kapos slejas piemineklis revolucionāriem. Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā nopostītajos Ebreju kapos ir piemiņas akmens. Mežā aiz Ebreju kapiem ir 1941. gada vasarā nogalināto Jelgavas ebreju apbedījumi, par šo traģisko notikumu vēstī divi piemiņas akmeņi. Aiz Meža kapiem atrodas 1941. gadā nošauto jelgavnieku padomju varas pārstāvju apbedījumi un piemiņas zīme. 

Mežs pie Jelgavas apvedceļa, dabas objekti, industriālie objekti, kapi, pieminekļi

Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: