Jelgavas pils pelēcīgā apse , dižkoki

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Atrodas Jelgavas pils parkā. Pelēcīgās apses suga, pašvaldības aizsargājamais statuss. 

Jelgavas pils pelēcīgā apse, dižkoki

Adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Mājas lapa: www.jelgava.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: