Gētes institūts , kultūras objekti

Torņa iela 1, Rīga, LV-1050
Kopš 1992.gada Rīgā darbojas Gētes institūts - Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kura galvenie mērķi ir veicināt vācu valodas apmācību un stiprināt vācu-latviešu sadarbību kultūras jomā.
Gētes institūts organizē ne tikai vācu valodas kursus, bet arī daudzus un dažādus kultūras pasākumus. Gētes institūtā regulāri notiek konferences, kolokviji, lekcijas, lasījumi, diskusijas, tiek demonstrētas kino programmas, eksponētas fotogrāfiju un mākslas izstādes, tāpat tiek rādīti teātra uzvedumi, notiek dejas radošās darbnīcas un dažādi koncerti. Pasākumos regulāri piedalās vācu un latviešu mākslinieki un zinātnieki.
Gētes institūta Rīgā bibliotēkā iespējams iegūt informāciju par kultūras, sabiedriskās un politiskās dzīves jautājumiem Vācijā. Piedāvājums aptver drukātos un audiovizuālos materiālus, tostarp arī nozīmīgākos dienas un nedēļas laikrakstus. Ar elektroniskā kataloga palīdzību iespējams iegūt informāciju par visiem piedāvātājiem medijiem. Vēl apmeklētāju rīcībā ir arī tiešsaistes datu bāzes.
Gētes institūts Rīgā regulāri organizē radošās darbnīcas un seminārus skolotājiem sfērā - vācu valoda kā svešvaloda. Institūtā tiek piedāvāta diferencēta vācu valodas kursu programma, kuru ik gadu izmanto ap 1000 kursu dalībnieku. Pie šī piedāvājuma pieder arī apjomīga vācu valodas eksāmenu programma.

Gētes institūts, kultūras objekti

Adrese: Torņa iela 1, Rīga, LV-1050
Mājas lapa: www.goethe.de
Tālrunis: +371 67 508194
E-pasts: info @riga.goethe.org
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: