Rīgas Latviešu Biedrības nams , kultūras nami, kultūras objekti

Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Rīgas Latviešu biedrības namam ir pieci, bet pagalma pusē seši stāvi. Šis nams ir pirmā ēka Rīgā, kas celta neoklasicisma garā.
Portālos izmantotas pulēta granīta kolonnas ar joniskiem kapiteļiem, klasiska formu skaidrība vērojama visā fasādes kompozīcijā ar abpus galvenajai ieejai simetriski izvietotajiem rizalītiem. Nama galvenā telpa ir augšējos stāvos izvietotā teātra un koncertzāle ar 450 vietām parterā un 210 vietām balkonā. Zem tās, ēkas otrajā stāvā atrodas sarīkojumu zāle, kā arī virkne citu telpu sanāksmēm, birojiem un sabiedriskām vajadzībām.

Rīgas Latviešu Biedrības nams, kultūras nami, kultūras objekti

Adrese: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Mājas lapa: www.rlb.lv
Tālrunis: +371 67222932
E-pasts: rlbiedriba @apollo.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: