Beģu apmetne , kultūras objekti

Beģu apmetne /Vietējās nozīmes/ Beģu apmetne. Atrodas: Ventspils rajons, Usmas pagasts, pie Beģiem. VKPAI nr: 2570.

Beģu apmetne, kultūras objekti

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: