Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīca , baznīcas

Mēness iela 2, Rīga
Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīcas ēka iesvētīta 1879.gada septembrī. Šī ir vienīgā pareizticīgo baznīca Rīgā, kurā dievkalpojumi notiek latviešu valodā. Baznīcas darbība netika pārtraukta arī padomju varas gados.
Baznīca ir atvērta dievkalpojumu laikā. Tie notiek trešdienās plkst.18 – akafists svt. Nikolajam, piektdienās plkst. 18.00 – akafists Vissvētajai Dievadzemdētājai, sestdienās - plkst. 9.00 – Dievišķā liturģija, plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums, savukārt svētdienās – plkst. 10.00 Dievišķā liturģija un plkst. 17.00 – akafists Kungam Jēzum.
Piektdienās pēc akafista draudzes skolā notiek "Svētdienas skola pieaugušajiem", kurā tiek apspriesti dažādi jautājumi, saistīti ar Pareizticīgās Baznīcas dzīvi, liturģiku un dogmatiku. Sestdienās plkst. 15.00 notiek garīgās pārrunas tiem, kuri vēlas pievienoties pareizticībai vai kristīties. iepriekšējas vienošanās ar priesteri notiek sestdienās un svētdienās pēc dievkalpojuma.Laulības notiek tikai tajās dienās, kad to paredz Baznīcas Nolikums. Pirms laulībām jāveic laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā. Bez reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļā laulības baznīcā nenotiek. Laulības notiek pēc iepriekšēja pieraksta.

Rīgas Debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīca, baznīcas

Adrese: Mēness iela 2, Rīga
Mājas lapa: www.pravoslavie.lv
Tālrunis: +371 29666176
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: