Lietišķās mākslas centrs "Dārza iela" , amatniecības centri

Dārza iela 4/8, Liepāja
Lietišķās mākslas centrā var sastapt meistarus no lietišķās mākslas studijām "Kursa", "Liepava" un "Zītars", kuri pārzina mūsu nemateriālo kultūras mantojumu. Te darbojas audējas, rokdarbnieces un dzintara apstrādātāji, organizējot dažādu lietišķās mākslas prasmju apgūšanu radošajās darbnīcās, demonstrēšanu un citas aktivitātes.              
Apmeklējumus brīvdienās vai grupas radošajām darbnīcām pieteikt iepriekš.
Darba laiks: 1.04. - 30.09. P - Pk 10:00 - 17:00     1.10. - 31.03. P - Pk 11:00 - 16:00

Lietišķās mākslas centrs "Dārza iela", amatniecības centri

Adrese: Dārza iela 4/8, Liepāja
Mājas lapa: www.liepajaskc.lv
Tālrunis: +371 29733310,+371 26425800
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: