Pavenšu pilskalns , pilskalni

Pavenšu pilskalns - izveidots uz zemesraga starp Ventas stāvo krastu un nelielo valciņa gravu, ziemeļu pusē izveidots 3 m augsts uzbērums. Lai arī pilskalns ir salīdzinoši liels un labi nocietināts - nelielais kultūrslānis liecina, ka tas apdzīvots tika īslaicīgi.

Pavenšu pilskalns, pilskalni

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: