Pikas , kultūras objekti

Pikas - bijusī Pīku pārceltuves vieta. Skats uz Ventas un Vecventas savienojumu bijušās Suķavas muižas apkārtnē.

Pikas, kultūras objekti

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: