Eglaines katoļu baznīca , baznīcas

Eglaine

18.gs. Eglaines (Lašu) muižā bija kapela, kurā notika dievkalpojumi. Tā bija mūra celtne, kuras iekšpusi izšuva ar dēļiem. I Pasaules karā kapelu nopostīja. No tās pāri palika vien ozolkoka altāris, liels krucifikss, ziloņkaula krusts un Lieldienu sveces postaments. Kādu laiku pēc kara dievkalpojumus noturēja privātās mājās. Tad prāvests Vitolds Šiksnelis Eglainē nodibināja draudzi, kurai zemes ierīcības komiteja piešķīra zemi. Uz tās 1920. gada prāv. V.Šiksnelis uzcēla lielu koka māju, kuras vienā galā ierīkoja lūgšanu namu, bet mājas otrajā galā - prāvesta dzīvokli. Lūgšanu namā novietoja vecās kapelas altāri u.c. saglabājušos reliģiskos priekšmetus, un sāka noturēt dievkalpojumus. 1936. gadā Ilūkstes dekāns Jūlijs Samušs Eglainē uzsāka celt jaunu baznīcu, bet darbi neveicās. 1939. gadā par Eglaines prāvestu iecēla A.Lapotenoku. Dievnama celtniecība turpinājās. Tad uznāca II Pasaules karš un baznīcas celtniecība apstājās. Padomju gados tā tika draudzei tika atsavināta un pārbūvēta par noliktavu. 1988. – 1989. gadā draudze atguva īpašumu, tika veikti celtniecības darbi. 1994. gada 27. martā baznīcas tornī uzvilka zvanu. Jaunuzcelto baznīcu iesvētīja 1994. gada 28. jūlijā.

Eglaines katoļu baznīca, baznīcas

Adrese: Eglaine
Tālrunis: +371 20028330
Avots:

Saņemtas atsauksmes: 1

Mēs,Anna Kancāne un Voldemārs Kancāns laulājāmies Eglaines katoļu baznīcā/koka ēka/ 1972. ?vai 1973.,4. gadā.taja pasā diena arī krustījām 2 dēlus Raimondu Kancānu un Guntaru Kancānu,dzim .1968. un 1969. gadā.Lūgums vai rarat uzrakstīt, kadu kristīgo vārdu /otro/ iedeva pēc baznīcas likumiem Raimondam un Guntaram, kā arī Raivim Kancānam,dzim. 1976.g.,kurš arī tika kristīts Eglaines šajā pašā koka baznīciņā .
Ar cieņu-Anna KancAne.Paldies Jums saku jau iepriekš! | 25.06.2017 | Anna

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: