Vecpilsētas ansamblis , arhitektūras pieminekļi

Atrodas trijstūrī starp Jāņa, Katoļu un Atmodas ielām. Viduslaiku Aizputes sākotnējā platība - 2 ha. Valsts nozīmes koka pilsētbūvniecības piemineklis.

Vecpilsētas ansamblis , arhitektūras pieminekļi

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: