Muižas klēts , arhitektūras pieminekļi, kultūras nami

Celta 19. gs. pirmajā pusē, pārbūvēta 20. gs. 20. gados un 2002. gadā veiktas izmaiņas fasādē. Tagad šeit ir veikals, pasts un pagasta kultūras nams.

Muižas klēts, arhitektūras pieminekļi, kultūras nami

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: