Bergmaņa ozols , dižkoki

Ozols, kas atrodas Dzērves muižas parkā. Tā to nosauca I. Ziedonis, jo Bergmanim zem tā paticis sēdēt un lasīt vēstules.

Bergmaņa ozols, dižkoki

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: