Blieķu pilskalns , pilskalni

Blieķu pilskalns atrodas augstā zemes ragā Durbes un Akmens upju satekā. Tas ir seno kuršu nocietinājuma kalns. Iespējams šeit atradusies 1253. gada līgumā minētā Kuršu pils Serve (Gerve), no kuras varētu būt cēlies Cīravas nosaukums.

Blieķu pilskalns, pilskalni

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: