Kandavas vecā pamatskolas ēka , kultūras objekti

Zīļu iela

Kandavas vecā pamatskolas ēka atrodas Riebiķu pakalnes ziemeļu galā, kuru tagad dēvē arī par Skolas kalnu. Ēka celta laikā no 1929. līdz 1936. gadam un tai dots valodnieka Kārļa Mīlenbaha vārds, jo viņš savas skolas gaitas uzsācis Kandavā.

Kandavas vecā pamatskolas ēka, kultūras objekti

Adrese: Zīļu iela
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: