Gaujas senieleja , dabas objekti

Starp Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturiskajiem centriem

Sākusi veidoties pirms 370 – 300 miljoniem gadu, devona periodā. Tad veidojās smilšakmens iezis. Pēdējā lielākā pārveide bijusi senielejā 12-13 tūkstošus gadu atpakaļ. Ledājam atkāpjoties, tā kušanas ūdeņu sanesumi izveidoja pašreizējo senieleju. Senatnē Gauja bijusi kuģojama vismaz līdz Cēsīm. Gauja ir vienīgā lielā upe Latvijā, kura savu tecējumu sāk un beidz Latvijas teritorijā. Tās garums 460 km, no kuriem 1/5 jeb 93,5 km ietilpst Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Gaujas senielejas platums no 1- 2,5 km, bet maksimālais dziļums pie Siguldas 85m.

Gaujas senieleja, dabas objekti

Adrese: Starp Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturiskajiem centriem
Mājas lapa: www.tourism.sigulda.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: