Biznesa augstskola Turība, mācību iestāde

Biznesa augstskola Turība
turiba.lv
+371 67622551

Filozofija un darba princips

Augstākā izglītība ir neatņemams pamats veiksmīgas karjeras izveidē. Tā atver durvis  izaugsmei, attīstībai un panākumiem. Biznesa augstskolā Turība zināšanas iet roku rokā ar praktiskajām iemaņām – tas ir salikums, ko augstu vērtē darba devēji ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Biznesa augstskola Turība ir saņēmusi darba devēju atzinību un ierindojusies atzītāko augstskolu topa augšdaļā. 99,61% absolventu ir strādājoši – tas ir augstākais nodarbinātības procents Latvijas augstskolu vidū, turklāt vairāk nekā 80% augstskolas studentu strādā jau studiju laikā. Augstskolas Turība absolventi un studenti ir konkurētspējīgi un pieprasīti darba tirgū. Atzinīgi tiek vērtēta arī augstskolas starptautiskā orientācija, kas sniedz iespēju izprast darba tirgu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Jāatzīmē arī augstskolas veiksmīgā sadarbība ar nozarēm, kā arī sakārtotā studiju vide, kas tiek pilnveidota, ieklausoties nozaru profesionāļu ieteikumos un mācoties no darba devējiem, kuri ir augstskolas sadarbības partneriem studiju attīstības jautājumos. Turībā praktiskās studijas veido 60% studiju laika, savukārt teorija - 40%. Pasniedzēji ir jomas profesionāļi ar plašu praktisko pieredzi, kas papildus teorijai sniedz ieskatu konkrētās nozares pasaulē. Ikviens var iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā radošu līderi. Biznesa augstskolas Turība profesionālā ievirze, kas ļauj studentiem jau studiju laikā iegūt darba pieredzi katrā studiju gadā, piedāvājot plašas prakses iespējas, kalpo par pamatu augstajam nodarbinātības rādītājam. Jau studiju laikā iespējams apgūt reālas, darbam nepieciešamas prasmes un pieredzi. Studijas nav balstītas tikai uz akadēmiskiem materiāliem un teorētisko uzdevumu veikšanu, līdz ar to studenti darba tirgū ir daudz konkurētspējīgāki. Darba devēji augstu novērtē praktisku pieredzi, tāpēc, pieņemot darbā jaunieti, vienmēr dod priekšroku tam, kurš ieguvis pieredzi pie darba devēja savā izvēlētajā sfērā. Turība ir uz darba tirgu orientēta augstskola, un to novērtē gan topošie studenti, gan darba devēji. Izvērtējot potenciālo darbinieku, tiek ņemts vērā arī tas, kuru augstskolu viņš ir absolvējis, jo tas norāda uz darbinieka zināšanām un prasmēm veikt konkrēto darbu. Darba devējiem ir svarīgi zināt, cik daudz laika un darba būs jāiegulda jaunā darbinieka apmācībā. Jo vairāk pieredzes un praktisku zināšanu ir jaunietim, jo mazāk laika jāiegulda darba devējam, līdz ar to ir svarīga gan mācību iestāde, gan programmas saturs, kā arī līdzšinējā pieredze ar konkrētās mācību iestādes audzēkņiem.
Graudu iela 68, Rīga, LV-1058

turiba @turiba.lv


Biznesa, augstskola, Turība, Graudu, iela, 68, Rīga, LV-1058