Latvijas Tūrisma Aģentu asociācija (ALTA), asociācija

Latvijas Tūrisma Aģentu asociācija (ALTA)
alta.net.lv
+371 67210065

Filozofija un darba princips

Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācija - ALTA ir profesionāla sabiedriska organizācija (biedrība), kas izveidota 1991.gadā, apvienojoties tūrisma aģentiem un tūroperatoriem, lai kopīgā darbībā uz līdztiesības pamatiem likumu un ALTA statūtu ietvaros izveidotu kopīgu vadības institūciju, kas koordinētu tūrisma aģentu un tūroperatoru darbību, aizstāvētu to intereses un pārstāvētu Latvijas tūrisma biznesu pasaulē.

Asociācijas pamatuzdevumi: sekmēt starptautiskā un vietējā tūrisma attīstību Latvijā; aizsargāt savas profesionālās un finansiālās intereses valsts saimnieciskajā darbībā; piedalīties likumdošanas aktu, kuri skar tūrismu, izstrādāšanā; veicināt sadarbību ar vietējām, ārvalstu un starptautiskajām tūrisma apvienībām un asociācijām; veicināt Asociācijas iestāšanos starptautiskajās tūrisma apvienībās, klubos un asociācijās kā asociētajiem locekļiem, kā arī pašai veidot līdzvērtīgas organizācijas; reklamēt ārvalstīs tūrisma iespējas Latvijā un veicināt tūrisma reklāmu Latvijā; organizēt Asociācijas pārstāvniecību starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos, lai reklamētu tūrisma iespējas Latvijā; piedāvāt konsultatīvos pakalpojumus biedriem jautājumos, kas saistīti ar tūrisma biznesa attīstību, veikt reklāmas iespiedmateriālu veidošanu, izdošanu un izplatīšanu; izstrādāt Latvijas valsts interesēm atbilstošu tūrisma biznesa darbības ētikas principus un sekot to ievērošanai.

ALTA ir Eiropas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju apvienības (ECTAA) biedre.
Skolas iela 3-201, Rīga, LV-1010

alta @alta.net.lv


Latvijas, Tūrisma, Aģentu, asociācija, Skolas, iela, 3-201, Rīga, LV-1010