Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, asociācija

Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
lvra.lv
+371 67014131

Filozofija un darba princips

Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA) ir biedrība, kura apvieno naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē. LVRA ir dibināta 1993. gadā.

LVRA:
- pārstāv asociācijas biedru profesionālās intereses valsts institūcijās un citās organizācijās;
- piedalās personāla apmācībā, t.sk. apmācības sistēmas un programmu veidošanā, to realizēšanā;
- apkopo un analizē statistisko informāciju par viesnīcu, viesu māju, moteļu un restorānu klientiem;
- pārstāv Latvijas Viesnīcu nu restorānu biznesu pasaulē (regulāri piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs - gadatirgos);
- izstrādā priekšlikumus likumdošanas aktu un standartu pilnveidošanai un tuvināšanai nacionālajiem un ES standartiem.

Šobrīd LVRA ir vairāk kā 300 biedri, to vidū – viesnīcas, viesu mājas, moteļi, to restorāni, kā arī "neatkarīgie" restorāni, izglītības iestādes, kurās mācās nākamie tūrisma un viesmīlības industrijas profesionāļi, kā vairākas servisa kompānijas.

LVRA ir noslēgts Sadarbības līgums ar Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociāciju ALTA un citām nozares profesionālajām organizācijām, tai skaitā, visām naktsmītņu apvienībām. No 2006.gada oktobra LVRA ir HOTREC un Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs.

LVRA pārstāv Latvijā viesnīcu klasifikācijas sistēmu "HOTELSTARS UNION", piedalās ekosertifikāta viesnīcām ”Zaļā atslēga” žūrijā un sākot ar 2013.gadu veic sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu novērtēšanu saskaņā ar "BRĪVS NO ĢMO" kritērijiem.
A. Čaka iela 55-218, Rīga, LV-1011

info @hotel.lv


Latvijas, Viesnīcu, un, restorānu, asociācija, A., Čaka, iela, 55-218, Rīga, LV-1011