SIA "Ķira" augļu dārzs , dabas objekti

Viļakas muižā, Pils iela 9

Izveidots muižas augļu dārza vietā. Apkārt dārzam Viļakas (Marienhauzenas) muižas žoga fragmenti.

SIA "Ķira" augļu dārzs, dabas objekti

Adrese: Viļakas muižā, Pils iela 9
Mājas lapa: www.vilaka.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: