Šķēdes muižas apbūve , muižas

Šķēdes pagasts

18.gs. Šķēdes upītes krastā veidojusies Šķēdes muižas (1761) apbūve. Parādes pagalma malās būvētas klēts un kūts, bet galā vienstāvīga mūra kungu māja. Aiz ceļa saimniecības pagalms ar staļļiem, klēti, saimniecības ēkām, bet pie dzirnavu dīķa - dzirnavas. 19.gs. kungu māja pārbūvēta un modernizēta – uzcelts otrais stāvs un pilij piešķirts neogotisks izskats – ar stūra torni un centrālo rizalītu, kura centrā novietots Zasu dzimtas ģerbonis. 19.gs. vidū Šķēdes upītes krastos pie muižas tika ierīkots angļu stila ainavu parks, bet pils priekšā nogāzē - daļēji regulāra plānojuma romantisks dārzs ar celiņiem un strūklaku. Tagad Dzirnavu lejā aiz Šķēdes ūdensdzirnavām iekārtota jauna, privāta estrāde brīvdabas pasākumiem. Parka malā aug Šķēdes dižozols (5,7 m).

Šķēdes muižas apbūve, muižas

Adrese: Šķēdes pagasts
Tālrunis: +371 63831755
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: