Preiļu pils ar parka kompleksu , dabas objekti

Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Muižas apbūvi veido vairākas arhitektoniski un mākslinieciski vētīgas celtnes. Muižas pili grāfu Borhu dzimtai sāka būvēt 19. gs. sākumā. Pseidogotikas stila ēkas celtniecību un labiekārtošnu pabeidza 19. gs. 60. g. Padomju laikā pilī atradās dažādas iestādes, līdz 1978. g. ugunsgrēks nopostīja ēkas augšējo daļu. Pils restaurēšanas projekti līdz šim ir bijuši nesekmīgi. 18. - 19. gs. regulāra plānojuma pils parks ir viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā. Tajā izveidota sarežģīta dīķu un kanālu sistēma ar daudzām salām. Saglabājušies ir 1817. g. celtā kapella, 19. gs. celtais pils vārtu sarga namiņš. Mīlestības kalniņš, kungu paradīze - Ādama un Ievas sala

Preiļu pils ar parka kompleksu, dabas objekti

Adrese: Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Tālrunis: +371 65322041, +371 29116431
Fakss: +371 65322041
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: