Šokolādes kalns , dabas objekti

Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Te ir tumši, šokolādei līdzīgi māli. Pilskalnā atrastas akmens cirvju, dzīvnieku kaulu, māla trauku atliekas

Šokolādes kalns, dabas objekti

Adrese: Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Tālrunis: +371 65622201, +371 26395176
Fakss: +371 65622266
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: