Zvirgzdenes ezers ar salām , dabas objekti

Zvirgzdenes pag., Ciblas nov.
Valsts aizsardzībā esošais ezers Ludzas nomalē

Zvirgzdenes ezers ar salām, dabas objekti

Adrese: Zvirgzdenes pag., Ciblas nov.
Tālrunis: +371 65700834
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: