Konstantīna Raudives piemiņas istaba , muzeji

Asūnes pamatskola, Asūne, Dagdas nov., LV-5676
Muzejā izvietoti foto materiāli, dažādi literārie darbi, kas stāsta par K. Raudives dzīvi un darbību. Novadpētniecības pulciņš skolēniem novadnieku apzināšana

Konstantīna Raudives piemiņas istaba, muzeji

Adrese: Asūnes pamatskola, Asūne, Dagdas nov., LV-5676
Tālrunis: +371 65651287, +371 65629413
E-pasts: dagdas.fenikss @inbox.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: