Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs , muzeji

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs dibināts 1985. gada 1. janvārī, un ir Preiļu rajona padomes struktūrvienība.

Muzeja misija ir celt iedzīvotāju, īpaši skolu jaunatnes pašapziņu, popularizējot novadā dzīvojošo iepriekšējo paaudžu radītās un laikmeta jaunradītās materiālās un nemateriālās vērtības ar atbilstošu kolekciju, ekspozīciju, izstāžu un izglītojošo pasākumu veidošanu.

Muzeja krājumā 18000 vienības. Tas atspoguļo novada vēsturi, saimniecisko, izglītības un kultūras attīstību, ievērojamu personību lomu dažādos novada un valsts vēstures notikumos

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, muzeji

Adrese: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Tālrunis: +371 65322731
E-pasts: muzejs @axel.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: