Ambeļu muižas parks , dabas parki

Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov.
Platība 6,2 ha. Tajā aug aptuveni 40 svešzemju koku un krūmu sugas

Ambeļu muižas parks, dabas parki

Adrese: Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov.
Tālrunis: +371 65422818
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: