Ilūkstes pareizticīgo baznīca , baznīcas

Raiņa iela 2a, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447
Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas (1880) paspārnē savulaik darbojās klosteris un septiņu klašu ģimnāzija. Arī šis dievnams piedzīvojis kara postījumus un padomju varu, kas dievnamu slēdza. Dievnama atjaunošanas darbi sākās 2001. gadā. Nelielajam no sarkaniem ķieģeļiem veidotajam dievnamam raksturīgi ārsienu gleznojumi

Ilūkstes pareizticīgo baznīca, baznīcas

Adrese: Raiņa iela 2a, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447
Tālrunis: +371 65462450
E-pasts: ilukstestic @inbox.lv
Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: